Prevenirea – proces continuu

Prevenirea – proces continuu

Prevenirea este un proces de imbunatatire continua care necesita o abordare sistematica. Modul de ambalare al unui produs se poate modifica in timpul duratei de viata al acestuia. Fiecare schimbare reprezinta o oportunitate de a examina posibilitatile de prevenire, luand in considerare experienta acumulata in cadrul companiei, experienta si standardele la nivel de industrie, materialele noi disponibile, noile tehnologii existente, incepand din faza de proiectare pana la reciclarea deseului de ambalaj.

Pentru ca prevenirea sa aiba succes, este necesar ca top managementul companiei sa recunoasca importanta acestui proces. Fara angajamentul conducerii companiei, resursele necesare pentru punerea in aplicare a masurilor de prevenire nu vor fi disponibile, impiedicand astfel atingerea rezultatelor scontate.

In plus, trebuie sa existe o colaborare stransa intre toate departamentele implicate in acest proces: marketing, tehnic, calitate, logistica si nu in ultimul rand protectia mediului. Marea provocare este de a creste gradul de constientizare a tuturor partilor si persoanelor din cadrul companiei implicate in planul de prevenire, pe tot parcursul acestui proces.

Prevenirea – acest proces complex si continuu curinde 9 etape:
Prevenire proces-continuu

Formare echipa Inventar Identificare Stabilire obiective Implementare Trimitere rezultate Monitorizare Trimitere rezultate
FORMAREA ECHIPEI
Aceasta etapa este deosebit de importanta deoarece presupune acceptul conducerii companiei si identificarea echipei de lucru. Sunt necesare:

 • Desemnearea unei persoane cheie ca manager de proiect, responsabila cu gestionarea proiectului;
 • Crearea echipei de lucru;
 • Informarea compartimentelor implicate, in vederea confirmarii cunoasterii si intelegerii principalelor aspecte/oportunitati ale problematicii;
 • Stabilirea graficului de timp pentru realizarea masurilor de prevenire.
INVENTAR
Etapa de inventariere reprezinta baza de pornire a analizei situatiei existente. Este o operatiune laborioasa, ce necesita date multiple, indispensabile insa in realizarea si implemnetarea masurilor de prevenire.Implica colectarea si cuantificarea datelor de intrare si iesire relevante pentru sistem. Se iau in calcul date privind utilizarea resurselor, emisiile in aer, apa si sol asociate functionarii sistemului:

 • Calculul eficientei ambalajului – reprezinta raportul dintre greutatea sistemului de ambalare si greutatea produsului;
 • Cantitatea de ambalaje pusa pe piata;
 • Realizarea unei comparatii a nivelului tehnologiei aplicate in cadrul companiei in raport cu media pe sector sau cu cele mai avansate tehnologii;
 • Impactul asupra mediului, prin utilizarea analizei ciclului de viata al produsului
IDENTIFICAREA OPTIUNILOR SI ALTERNATIVELOR
Prevenirea generarii deseurilor trebuie sa se bazeze pe experienta anterioara a producatorului, dar si pe experienta si standardele la nivel de industrie si/sau economie. Optiunile disponibile si deciziile trebuie luate tinand cont de ceea ce este adecvat pentru companie. De exemplu, unele solutii pot fi aplicate, altele nu:

 • Reducerea greutatii si a volumului de ambalaje introduse pe piata;
 • Producerea mai multor ambalaje reciclabile;
 • Reducerea amprentei de carbon a produselor sau ambalajelor;
 • Utilizarea unei cantitati mai mari de material reciclat in continutul ambalajului;
 • Folosirea materialelor biodegradabile in producerea ambalajelor;
 • Renuntarea la unele componente ale ambalajului existent

Dupa ce optiunile sunt identificate, ele trebuie prioritizate. Primele masuri care urmeaza sa fie implementate ar trebui sa fie cele care conduc la reducerea cea mai mare a cantitatii de deseuri de ambalaje, sunt cel mai usor de pus in aplicare si produc cele mai mari economii de cost.

Prevenirea se poate realiza in doua moduri:

 • prin prevenirea generarii deseurilor (prevenire cantitativa) – avand drept scop imbunatatirea raportului dintre greutatea ambalajului si greutatea produsului si
 • prevenirea efectelor nocive ale deseurilor (prevenirea calitativa) – avand drept scop reducerea la minimum a impactului asupra mediului exercitat de produsele ambalate
STABILIREA OBIECTIVELOR
Obiectivele stabilite trebuie sa fie SMART:
S – specifice;
M – masurabile;
A – atribuite;
R – realiste;
T – limitate in timpRezultatele obtinute se masoara prin indicatori calitativi si/sau cantitativi, indicatori care ne permit sa masuram succesul implementarii masurilor de prevenire propuse si sa revizuim strategia de implementare.

Plecand de la oportunitatile identificate in etapa anterioara, se stabilesc obiectivele:

 • Reducerea greutatii ambalajului;
 • Reducerea impactului supra mediului de deseurile generate prin consumul produselor ambulate;
 • Utilizarea eco-designului – modificari in proiectarea ambalajului si/sau produsului astfel incat sa se reduca greutatea ambalajului
 • Reutilizarea ambalajelor;
 • Utilizarea materialelor reciclate la fabricarea ambalajelor;
 • Eliminarea unor elemente de ambalare fara a compromite functionalitatea ambalajului
REALIZAREA PLANULUI DE ACTIUNI
In aceasta etapa trebuie sa se raspunda la o serie de intrebari simple, in legatura cu reducerea acestor cantitati: “de ce”, “cum”, “cand” si “cat”?Scopul acestei etape este acela de a revizui, completa si finaliza planul de masuri de prevenire propus. Actiunile selectate trebuie sa convinga ca prin implementarea lor pot fi atinse tintele asumate in etapa de stabilire a obiectivelor si indicatorilor.

Pentru a se trece in etapa urmatoare de implementare a prevenirii in cadrul companiei, acest plan de masuri de prevenire propus trebuie aprobat la nivel de companie, iar responsabilii tuturor departamentelor implicate trebuie sa-si asume obiectivele propuse.

IMPLEMETARE
Dupa finalizarea etapei de realizare a planului, are loc comunicarea acestuia in interiorul companiei precum si stabilirea rolului tuturor persoanelor implicate in implementarea lui, urmand sa se implementeze masurile stabilite conform unui grafic de actiune.
MONITORIZAREA
Rezultatele obtinute sunt monitorizate in mod continuu, prin intalniri periodice cu echipa implicata in implementarea acestor masuri.Aceasta etapa presupune:

 • Inregistrarea si analizarea evolutiei indicatorilor de prevenire propusi;
 • Asigurarea gradului de conformitate cu obiectivele stabilite;
 • Detectarea abaterilor sau schimbarilor semnificative fata de planul initial.
REVIZUIREA SICOMUNICAREA REZULTATELOR
In functie de rezultatele monitorizarii si pentru imbunatatirea continua a acestora, planul se va actualiza si revizui ori de cate ori este nevoie.Rezultatele obtinute se vor comunica intern catre top management si de asemenea se va avea in vedere si comunicarea rezultatelor in afara companiei catre autoritatile abilitate si catre publicul larg.

Bine ati venit pe site-ul “Prevenirea generarii deseurilor de ambalaje”

Scopul acestui site este de a promova masurile de prevenire implementate si rezultatele inregistrate, la nivel national, precum si de a genera actiuni si idei inovatoare.

logo-ecorom

Info